ÁNTSZ

 ÁNTSZ

 Az ÁNTSz alapvető feladata az ország népegészségügyi viszonyai feletti szakmai felügyelet ellátása. Ezen feladatkörében valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő, jogszabályokban meghatározott hatósági jogkört gyakorol.

A hatósági tevékenység során az ÁNTSZ az ügyfelek részére
a.) jogokat (pl. különböző tevékenységek folytatására jogosító engedélyek), kötelezettségeket (pl. bizonyos cselekvések elvégzését, abbahagyását stb. rendeli el) állapít meg,
b.) szankciókat (pl. különböző igazgatási, szabálysértési, helyszíni, eljárási bírságok, engedélyek visszavonása, felfüggesztése, tevékenységek korlátozása stb.) állapít meg, továbbá
c.) különböző nyilvántartásokba bejegyzéseket, törléseket, módosításokat eszközöl (pl. egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása), illetve
d.) egyes tényekről, adatokról, állapotról igazolásokat állít ki.
A hatósági tevékenység egy része az ügyfél kérelmére induló eljárásban, másik része pedig - a hatósági felügyeleti jogkörből adódóan, az ellenőrzéshez kapcsolódóan - hivatalból induló eljárásban valósul meg.

Az ÁNTSZ hatósági jogkörei:
I. Engedélyek
II. Egyéb ügydöntő hatósági eljárások (jóváhagyás, egyetértés stb.)
III. Hatósági bizonyítványok
IV. Bejelentési kötelezettség
V. Más hatóság eljárásában való szakhatósági és egyéb szakmai közreműködés
VI. Hatósági nyilvántartás
VII. Hatósági ellenőrzés

Csapatunk vállalja, hogy az ÁNTSZ előtt teljes körűen eljárva az Önnek szükséges engedélyeket (dokumentáció elkészítése, egyeztetés, tárgyalás, engedélyeztetés, stb.) beszerzi.

Keressen minket elérhetőségeinken !