Tűzvédelem / Munkavédelem

Tűzvédelem:

A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. Ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, építész-, elektromos-, gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe.

Tűzvédelmi feladatok:

 1. Tűzvédelmi Szabályzat készítés.
 2. A létesítmény Tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése.
 3. Tűzoltó készülék nyilvántartás készítése, naprakészen tartása.
 4. Tűzriadó terv elkészítése, naprakészen tartása, annak gyakoroltatása.
 5. A tűzoltóság által tartott hatósági ellenőrzéseken való részvétel, ill. arra való felkészítés.
 6. Tűzvédelmi problémák megoldásának kezdeményezése, kivitelezhető javaslatok elkészítése a hatályos jogszabályok, rendeletek és szabványok szerint.
 7. Munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása.
 8. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek egyeztetése, engedélyezése.

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)értelmében, ill. annak alapján a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”. A kockázatértékelés a munkáltató számára kötelező feladat, melyet évente felül kell vizsgálni. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

Munkavédelmi feladatok/ kockázatértékelés:

 • A munkafolyamatok, a munkahelyek, veszélyes készítmények, munkaeszközök vizsgálatát,
 • A veszélyek azonosítását, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulási lehetőségeinek feltárását,
 • A veszélyekből származó kockázatok értékelését,
 • A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozását,
 • A kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatát.
 • munkavédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása.

Keressen minket elérhetőségeinken!