Környezetvédelem

  KÖRNYEZETVÉDELEM

 

Manapság már nem lehet a környezetvédelmi hatóság bevonása nélkül komolyabb üzletet, egységet, épületet létrehozni, mert a telepíteni kívánt technológia bizonyos engedélyek meglétéhez kötött.

Ezen túlmenően sok vállalkozás szembesül azzal, hogy az általa végzett tevékenység is -bár e tevékenységét a vállalkozás már régóta folytatja  - engedélyhez kötötté vált.

Az elvárt, ill. beszerzendő szakhatósági engedélyek többfélék lehetnek:

  • építési engedély,
  • környezetvédelmi engedély,
  • hulladékkezelési engedély,
  • működési engedély,
  • telepengedély, stb.

Csapatunk vállalja, hogy teljes körű tájékoztatást nyújt a tervezett beruházás kivitelezhetőségéről a költségoptimalizálás figyelembevételével, az adott project megvalósításához szükséges engedélyekről, valamint lefolytatja a környezetvédelmi engedélyezési eljárást az illetékes hatóságoknál.

A 314/2005. (XII. 25) kormányrendelet mellékleteiben szerepelnek a környezeti hatásvizsgálati, ill. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására köteles tevékenységek.

A rendelet a fenti eljárásokra kötelezett tevékenységeket, létesítményeket három csoportba kategorizálja:

1. sz. melléklet: környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek
2. sz. melléklet: egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
3. sz. melléklet: a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Bizonyos tevékenységek nem csupán egyetlen csoportba sorolhatók be, így nem árt tisztázni, hogy a különböző kategóriákban szereplő tevékenységek esetén milyen eljárás lefolytatása (illetve milyen engedély megszerzése) szükséges.

Ezek - a könnyebb átláthatóság kedvéért táblázatos formában ábrázolva - a következők:


Tevékenység

Eljárás*

Engedély

1. sz. mellékletben szereplő

(ha kizárólag ebben a mellékletben szerepel)

Előzetes vizsgálati eljárás

Környezetvédelmi engedély

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

1. és 2. sz. mellékletben egyaránt szerepel

Előzetes vizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedély

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

2. sz. mellékletben szereplő

(ha kizárólag ebben a mellékletben szerepel)

Előzetes vizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedély

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

3. sz. mellékletben szerepel (ha kizárólag ebben a mellékletben szerepel) és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek

Előzetes vizsgálati eljárás

Környezetvédelmi engedély

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

3. sz. mellékletben szerepel (ha kizárólag ebben a mellékletben szerepel) és a tevékenység várható környezeti hatásai az előzetes vizsgálat alapján nem jelentősek

Előzetes vizsgálati eljárás

Egyéb szükséges  környezetvédelmi engedélyek (pl. levegőtisztaság-védelmi engedély, vízjogi engedély, stb.)

Egyéb szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárások

2. és 3. sz. mellékletben egyaránt szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek

Előzetes vizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedély

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

2. és 3. sz. mellékletben egyaránt szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai nem jelentősek

 

Előzetes vizsgálati eljárás

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Egységes környezethasználati engedély

 

Csapatunk vállajla, hogy az Ön által  megvalósítani kívánt project (legyen az egyszerű vendéglátóegység, üzlet, vagy nagy beruházás, -pl. szálloda, lakópark) vonatkozásában teljes körűen és szakszerűen az illetékes hatóság előtt eljár, és az Ön érdelkeinek megfelelő engedélyt, határozatot a dokumentációk elkszítésétől kezdődően beszerzi.

 

keressen minket elérhetőségeinken !